Aktivitäten und Erfolge von Schöny, Roland Univ.-Lekt. BA

Medienbeiträge

Titel des Beitrags: On the playground of fragmentary reconstruction
Name des Mediums: Stadium X, A place that never was (ed. b. Joanna Warsza) (Print)
Datum: 01.11.2008
Beschreibung: STADION X-MIEJSCE, KTÓREGO NIE BYŁO - Reader Stadion X – Miej*sce, którego nie było – Reader Autorzy tekstów: Claire Bishop, Sebastian Cichocki, Ben*jamin Cope, Halina Galera, Ewa Majew*ska, Pascal Nicolas-​Le Strat, Warren Niesłuchowski, Marek Ostrow*ski, Grzegorz Piątek, Cezary Polak, Anda Rot*ten*berg, Roland Schöny, Pit Schultz, Tomasz Stawiszyński, Bar*bara Sudnik-Wójcikowska, Stach Szabłowski, Ngô Văn Tuong Redak*cja Joanna Warsza Zdjęcia: Mikołaj Długosz, Christophe Gail*lard, Jerzy Kosiński/NCS, Damazy Kwiatkowski/PAP, Marta Pruska, Marta Orlik, Marek Ostrow*ski, Tomasz Paster*nak, Albert Zawada/Gazeta Połączenie socjalistycz*nego mauzoleum, aztec*kiej świątyni i systemu bunkrów z siecią ogródków, drzewek owocowych i niezliczonych straganów – oto jeden z możliwych obrazów zruj*nowanego Stadionu Dziesięciolecia i otaczającego go bazaru Jar*marku Europa. Stadion wybudowano w 1955 roku z gruzów miasta po II Wojnie Światowej. Przez czterdzieści lat miał służyć dobremu imieniu komunizmu. W połowie lat osiemdziesiątych obiekt przestał ostatecz*nie pełnić funk*cje spor*towe. Popadł w ruinę. Na początku lat dziewięćdziesiątych „ożywili” go międzynarodowi kupcy, pionierzy kapitalizmu, którzy ustawili na koronie Stadionu łóżka polowe z towarem. Po dwudziestu latach fan*tomowej obecności w środku miasta to miej*sce znika z mapy War*szawy. Panowały tam inne prawa, inny klimat, inna strefa czasowa, waluta i język: sklepy otwierane były o trzeciej w nocy, a zamykane w południe, tłum mówił azjatyc*kimi językami, boisko porastała dzika roślinność, a trybuny przetrząsali archeolodzy w poszukiwaniu śladów średniowiecznej War*szawy. Książka Stadion X-Miejsce, którego nie było jest w założeniu readerem – a więc wyborem tekstów, które tworzą wielowątkowy obraz tego „miasta w mieście” – ostat*nich lat funk*cjonowania Stadionu Dziesięciolecia i otaczającego go bazaru. Obszar przed*stawiony jest m.in. z perspektywy historii Land-​Artu, jako widowiskowa ruina, dziki las, królestwo tymczasowości i tanich zakupów, obóz pracy archeologów i botaników, miasteczko wiet*nam*skie, zjawisko akustyczne, perła architek*tury czy źródło legend miej*skich. Reader dokumen*tuje także projekty per*for*matywne Podróż do Azji – spacer akustyczny po Stadionie X-lecia oraz Finisaż Stadionu X-lecia stwarzając im kon*tekst teo*retyczny.
URL: http://www.stadion-x.pl
Impressum | © 2022 Universität für angewandte Kunst Wien | Seite erstellt am 27.06.2022 um 20:46:50.
Inhaltliche Redaktion: Personalabteilung | Optimiert für Mozilla Firefox - Bei Problemen laden Sie bitte die aktuelle Version.